Antabus

Antabus je lék, který se používá při léčbě závislosti na alkoholu. Léčba Antabusem je vhodná pro člověka, který upřímně usiluje o trvalou a naprostou abstinenci. Pacientovi pomůže Antabus překonat zažité stereotypy a pijácké rituály a usnadnit mu vytvoření nového životního stylu. Pomáhá těm, kdo chtějí s pitím přestat a chrání je před bezmyšlenkovitým bezděčným napití se. Cílem léčby Antabusem není to, aby se pacient napil alkoholu a bylo mu špatně, ale právě naopak, aby se v obtížných situacích, které budou přicházet po propuštění z léčení, alkoholu nenapil.

Kontraindikace jsou: těžká srdeční a oběhová nedostatečnost, epilepsie, těžká poškození jater a ledvin, cukrovka, vysoký krevní tlak, vředová choroba žaludku, zvýšená činnost štítné žlázy, těhotenství.

Po požití alkoholu při léčbě Antabusem dochází po 10-15 minutám k těmto příznakům:

zarudnutí v obličeji, bušení srdce, dušnost, pocení, zvracení, závratě, zmatenost, snížení krevního tlaku, někdy také  poruchy srdečního rytmu až zástava srdce, křeče, bezvědomí, smrt.

Antabus nemá o nic škodlivější vliv na organismus než jiné léky, Antabus výrazně škodí pouze při současném požití alkoholu.

Účinek léku můžu trvat až měsíc po jeho vysazení.

Je potřeba vyhýbat se všem přípravkům obsahujícím alkohol, např. kapek proti kašli, voda po holení atp.

Léčba Antabusem předpokládá souhlas pacienta a předchozí lékařské interní vyšetření. Spousta těžkých alkoholiků má natolik poškozena játra nebo slinivku, že jim nelze Antabus předepsat.

Pacient dochází 2x týdně ke svému lékaři (praktický, psychiatr) a užívá lék nejčastěji po dobu jednoho roku. V některých případech je po dohodě s lékařem možné užívat jej i déle, protože negativní účinky Antabusu na lidské zdraví jsou podstatně nižší než ty, které by nastaly při požívání alkoholu.

 

POUČENÍ:

Při užívání Antabusu má požití jakýchkoli alkoholických nápojů za následek dušnost, pokles krevního tlaku, zrychlení tepu. Dech je aromaticky cítit, jako po jablkách. Oční spojivky a obličej jsou nápadně překrveny.

Přivolejte lékaře a zatím zařiďte přívod čerstvého vzduchu.

Přísný zákaz podávání jakýchkoli dalších alkoholických nápojů!

Lékař podá periferní analeptika v injekci (adrenalin, coffein) a případně se postará o převoz do nemocnice (inhalace kyslíku, výplach žaludku). Při správném léčebném postupu příznaky brzy pominou.